11 dic. 2011

#10A GIZA ESKUBIDEEN NAZIOARTEKO EGUNA // #10D DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GIZA ESKUBIDEEN NAZIOARTEKO EGUNA
"Pertsona orok du lan egiteko eskubidea."

"Pertsona orok du bizimodu egokia izateko eskubidea".
"Pertsona orok du hezkuntza-eskubidea"

Hauek dira Giza Eskubide batzuk, NBEk 1948an onartutakoak. Aldiberean aurrera egin zituen eskubide sozialak, zera, ongizate estatu bezala ezagutzen duguna. Ondoren, Estatuaren betebeharra aitortu zuen pertsonen oinarrizko beharrak bermatu ahal izateko: osasuna, hezkuntza, etxebizitza, langabeziarentzako estaldura, laguntza familiarrak, eta beharrezkotasun egoerak.

63 urte geroago, politika eta demokrazia ekonomiaren menpe aurkitzen da. Pertsonen eskubideen aldeko atzerakada argia gertatzen ari da. Eskubide sozialak eta ekonomikoak izugarrizko mozketak jasatzen dituzte.Baita ere, gure eskubide politikoak galtzeko arriskuan daude, multinazionalak eta bankuak agintzen dutelako.

Ez dugu onartzen, estatuak dimisioa aurkeztea pertsonen eskubideak bermatzen duen erantzukizunean, es dugu onartzen pertsonen osasun edo hezkuntza beharrak enpresa pribatuaren mesede bihurtzea . Ez dugu onartzen gure bizitzaren gai nagusiak merkatuen erabakien menpe uztea; Ezin dugu onartu merkatuak gure bizitzen jabe bilakatzea.

Pertsonak dira, bere duintasuna, zein lehen tokian egon behar dutena, aberatsen diktadura eta loturatik libratu behar dugu gizarte solidario bat eraikitzeko, guztien eskubideekin zuzena eta errespetagarria.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

“Toda persona tiene derecho al trabajo.”

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado.”

“Toda persona tiene derecho a la educación”

Estos son algunos de los Derechos Humanos, aprobados por la ONU en 1948. Paralelamente avanzaron los Derechos Sociales que conocemos como estado del bienestar. Entonces se reconoció la obligación del Estado de garantizar las necesidades básicas de las personas: la salud, la educación, la vivienda, la cobertura en casos de desempleo, ayudas familiares y situaciones singulares de necesidad.

63 años después, la política y la democracia se someten a la economía. Hay un claro retroceso de los derechos de las personas. Los derechos económicos y sociales se recortan brutalmente. Podemos perder incluso nuestros derechos políticos porque son el mercado, las multinacionales o los bancos quienes deciden.

No aceptamos que el Estado dimita de su responsabilidad de garantizar los derechos de las personas, no aceptamos que las necesidades de salud o la educación de las personas se conviertan en materia de negocio privado. No aceptamos que los mercados decidan sobre las cuestiones esenciales de nuestras vidas; si tenemos casa o si tenemos trabajo. No podemos tolerar que los mercados sean los dueños de nuestras vidas.

Son las personas, su dignidad, quienes deben estar en primer lugar, hay que sacudirse el yugo y la dictadura de los poderosos para poder construir una sociedad solidaria, justa y respetuosa con los derechos de todos y todas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario